Daedong Korea

1-5 of 5

Daedong Korea

-25 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 37,5 gam 5 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
450.000,00 ₫
Regular: 600.000,00 ₫
You save: 150.000,00 ₫ (25 %)
-15 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 150 gam 10 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
1.100.000,00 ₫
Regular: 1.300.000,00 ₫
You save: 200.000,00 ₫ (15 %)
-30 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 75 gam 5 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
700.000,00 ₫
Regular: 1.000.000,00 ₫
You save: 300.000,00 ₫ (30 %)
-18 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 300 gam 11-20 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
1.800.000,00 ₫
Regular: 2.200.000,00 ₫
You save: 400.000,00 ₫ (18 %)
-10 %
Daedong Korea

Hồng Sâm Daedong 600 gam 15-19 củ

- Bồi bổ sức khỏe, bổ thần kinh Những củ nhân sâm 6 năm tuổi được chọn lọc một cách kỹ lưỡng, rửa sạch bằng nước ngầm tinh khiết, hấp, phơi dưới ánh nắng mặ...
3.500.000,00 ₫
Regular: 3.900.000,00 ₫
You save: 400.000,00 ₫ (10 %)